TEAM

PROJECTEN

CONTACT

HOME
disclaimer
© Mirage Projecten | info@mirageprojecten.nl | Disclaimer
Algemeen
Mirage Projecten besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid van de gegevens op haar website. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Mirage Projecten alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via het internet alsmede technische storingen.

Gebruik van deze website
De informatie op deze website is in licentie verkregen van verschillende opdrachtgevers en dient alleen voor persoonlijk gebruik. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie op welke manier dan ook is verboden. Niets van deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mirage Projecten worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina's zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Mirage Projecten omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

Toegang tot en het gebruik van door Mirage Projecten getoonde informatie op deze site betekent dat de gebruiker instemt met het bovenstaande.

Wijzigingen

Mirage Projecten behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.